Laat jouw CV voor jou werken!

 

Op de vraag “waarom hebben wij eigenlijk een CV?” krijg ik in mijn trainingen de meest uiteenlopende antwoorden:

“omdat het moet…”

“om te laten zien wat je hebt gedaan..”

“omdat een werkgever wil zien of jij bij hem past..”

“om een baan te krijgen..”

“om jezelf te verkopen..”

Omdat vaak bij mensen niet helder is waarom zij een CV (nodig) hebben, werkt hun CV niet voor hen. Het is dan ook een noodzakelijk kwaad waar vaak zuchtend op geploeterd wordt en waar men eigenlijk vaak niet eens 100% achter kan staan. Tel daar bij op dat er ontzettend veel tegenstrijdige adviezen worden gegeven over wat er wel en wat er niet op een CV moet staan en de verwarring en frustratie is compleet!

De enige reden waarom je een CV hebt is omdat je OP GESPREK UITGENODIGD wil worden voor een specifieke vacature. Alle andere redenen die worden genoemd helpen niet om jouw CV voor jou te laten werken. Alles wat op jouw CV staat moet dan ook bijdragen aan deze ene reden. Bij elke regel tekst op jouw CV zou je je moeten afvragen “gaat deze informatie mij helpen om uitgenodigd te worden voor deze vacature?” is het antwoord ‘ja’ dan moet het er zeker op blijven staan, is het antwoord ‘nee’ of ‘misschien’ dan kun je deze informatie er waarschijnlijk beter afhalen.

In onze training Coach jezelf naar Werk hanteren wij de volgende tips:

Kortom: als je jouw CV elke keer opnieuw kritisch bekijkt en aanpast zodanig dat het aansluit bij de vacature van jouw sollicitatie dan gaat jouw CV veel beter voor jou werken.

Veel succes en energie gewenst!

Neem contact op

"Mensen overtreffen doelen die ze zelf hebben gesteld"

— Gordon Dryden