Over ons


Interbeek Support bestaat sinds 2004. Onze programma’s draaien om (zelf)vertrouwen, zelfredzaamheid en groei. Wij bieden deelnemers handvatten, zijn pragmatisch en leggen als dat nodig is de vinger op de zere plek.

Sociaal Domein: Inburgering, werk en participatie

Wij inspireren onze deelnemers om in mogelijkheden te denken en te handelen. Daarbij gaan wij altijd uit van eigen kracht van mensen om hen vanuit intrinsieke motivatie in beweging te krijgen. Onze trainingen zijn groepsgericht en wij besteden veel aandacht aan veiligheid en vertrouwen binnen de groep. De groepsdynamiek zorgt ervoor dat deelnemers vaak tot nieuwe inzichten komen. In onze aanpak voor nieuwkomers combineren wij NT2 onderwijs met activerend leren. Zo krijgt de taalverwerving van nieuwkomers een boost!

Training in bedrijf

Bedrijven kunnen bij ons terecht voor coaching, workshops en trainingen rondom persoonlijke ontwikkeling, teameffectiviteit, leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering. Een van de tools die wij gebruiken is Insights Discovery. Insights helpt mensen bij het verkrijgen van meer zelfinzicht, inzicht in de persoonlijke effectiviteit en de rol binnen een team.

Trainen is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken!

Maatschappelijke begeleiding

Sinds 2017 bieden wij ook maatschappelijke begeleiding voor statushouders. In deze maatschappelijke begeleiding worden nieuwe inwoners van Nederland begeleid en ondersteund bij het wegwijs worden in het voeren van een huishouding,  geïnformeerd over de dagelijkse omgangsvormen in Nederland en het leren van de Nederlandse taal. Interbeek Support stimuleert en faciliteert de zelfredzaamheid van de statushouders met als resultaat maatschappelijke integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Inburgering

In diverse gemeenten verzorgen wij Inburgering. Wij vinden dat je een taal pas goed kunt leren als je er vaak en intensief mee bezig bent. Wij werken met enthousiaste en vakbekwame docenten. En wij werken in kleine groepen (4 tot 8 personen) waardoor iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die je nodig hebt.

CRKBO_Instelling_CMYK

Wij zijn een CRKBO geregistreerde instelling. Dit betekent dat wij worden vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW). Tevens zijn wij keurmerkhouder van Blik op Werk.


Neem contact op

"Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. "

— Albert Einstein