Kick Start Academy voor jonge statushouders

Kwetsbare jongeren en jongeren uit (multi-)probleem situaties hebben het moeilijk. Schoolverzuim is hoog en van de werkzoekende jongeren vindt slechts een kwart van deze jongeren binnen één jaar een baan. Hiermee ontstaat het risico dat zij steeds verder ‘buiten spel’ komen te staan op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ze hebben weinig (werk)ervaring en weten niet hoe zij hun eigen kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. In een eind 2015 gepubliceerd rapport door de Inspectie SZW wordt een aparte aanpak en specifieke begeleiding van deze kwetsbare doelgroep dan ook gestimuleerd.

 

Jonge Statushouders hebben daarbovenop nog extra uitdagingen. Het leren van de Nederlandse taal, cultuur en gebruiken en het veroveren van een eigen plek in de Nederlandse Samenleving in deze setting maakt het niet gemakkelijk voor hen.

In dit intensieve trainingsprogramma wordt interactief gewerkt aan onderwerpen als zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, motivatie, samenwerken, communiceren, omgaan met agressie, grenzen stellen, presenteren, plannen, organiseren, zelfvertrouwen en doelen stellen en halen. Dit alles in een context van hoe jongeren met deze kennis en inzichten in Nederland hun kansen op een succesvolle toekomst zelf kunnen vergroten.

Neem contact op

"Geef me werk dat bij me past en ik hoe nooit meer te werken"

— Confucius