Actief op weg naar werk & participatie!

Statushouders zijn volgens de Wet Inburgering zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. In steeds meer gemeenten ontstaat echter de behoefte om de regie van inburgering weer meer bij de gemeente te leggen, omdat de resultaten van de inburgering niet voldoende zijn. Op deze manier bestaat het risico dat er een grote groep nieuwe inwoners ontstaat die de rest van hun leven afhankelijk en onvoldoende zelfredzaam zijn.

Om deze situatie te voorkomen en meer grip te krijgen op een positieve afronding van de inburgering en integratie biedt dit programma uitkomst. Na dit programma is voor elke deelnemer in kaart gebracht wat zijn/haar kansen zijn op de Nederlandse Arbeidsmarkt en is er een individueel actieplan hoe participatie en de stappen naar werk kunnen worden gerealiseerd. De focus van dit  programma ligt dan ook op de kennis, tools en vaardigheden welke je in Nederland nodig hebt op het moment dat je de stap aan het maken bent naar werk en participatie.

Tijdens dit programma wordt ook actief gewerkt aan kennismaken en verbinding leggen tussen bedrijven, organisaties, verenigingen en instellingen in de regio. Ook worden de sociaal consulenten en de sociale gebiedsteams betrokken in (gedeelten van) de uitvoer van dit programma.

Neem contact op

"Als je het kunt dromen, kun je het ook doen!"

— Walt Disney